ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τ’ ΑΗΔΟΝΙ

Τραγούδι βλάχικο με προέλευση από τα Γρεβενά Μακεδονίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 8/4 (5-3) και χορεύεται στα βήματα του «ΒΛΑΧΙΚΟΥ ΣΥΓΚΑΘΙΣΤΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».


Ωρέ τ’ ακούς τ’ αηδό… τ’ αηδόνι πως λαλεί,
άιντε το πως λαλεί λαλεί κάθε πρωί.

------

Ωρέ το πως λαλεί λαλεί κάθε πρωί,
άιντε μέσ’ τη δική δική μου την αυλή.

------

Ωρέ το πως λαλεί λαλεί κάθε πρωί,
άιντε να παντρευτεί γυρέ… μωρέ γυρεύει.

------

Ωρέ και την τρυγό… τρυγόνα κάλεσε,
άιντε γυναίκα να ωρέ να την κάνει.

------

Ωρέ σαν τ’ άκουσε η πέ… μωρέ η πέρδικα,
άιντε πολύ της κα… της κακοφάνηκε.

------

Άκουσε κυρά πέ… ωρέ κυρά πέρδικα,
άιντε να μη σου κα… σου κακοφαίνεται.

------

Ωρέ ‘γώ την τρυγό… τρυγόνα αγαπώ,
άιντε κι αυτή θα πα… αυτή θα παντρευτώ.

------

Ωρέ να πας να στο… να πας να στολιστείς,
άιντε στους αρραβώ… αρραβώνες μας να ‘ρθεις.

------

Ωρέ και την αγά… αγάπη σου να βρεις,
άιντε με το καλό καλό να παντρευτείς.