ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

10ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών & Υποψηφίων Διδακτόρων

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

8-11 Οκτωβρίου 2019 | Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Περισσότερα...