ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΒΛΑΧΑ ΑΠΕΡΑΘΙΤΙΚΗ

Τραγούδι με προέλευση από τη Απείρανθο Νάξου Κυκλάδων.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2) και χορεύεται ως «ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΧΟΡΟΣ (ΒΛΑΧΑ ΑΠΕΡΑΘΙΤΙΚΗ)».

 

Μες τη γκαρδιά μου φύτρωσε μες τη γκαρδιά μου φύτρωσε
μες τη γκαρδιά μου φύτρωσε ένα κλωνί του βάτου,
του βάτου του βάτου ένα κλωνί του βάτου.

------

Και μου 'φηκε λαβωμαθιές και μου 'φηκε λαβωμαθιές
και μου 'φηκε λαβωμαθιές και πόνοι του θανάτου,
θανάτου θανάτου και πόνοι του θανάτου.

------

Σε ηλικία παιδική σε ηλικία παιδική
σε ηλικία παιδική επρωτογνώρισά ΄σαι,
...α 'σαι ... 'σαι επρωτογνώρισά σε.

------

Κι ήπρεπε διαφορετικός κι ήπρεπε διαφορετικός
κι ήπρεπε διαφορετικός απέναντί μου να 'σαι,
να 'σαι να 'σαι απέναντί μου να 'σαι.

------

Βάρκα που στον ωκεανό βάρκα που στον ωκεανό
βάρκα που στον ωκεανό με κύματα παλεύγει,
παλεύγει παλεύγει με κύματα παλεύγει.

------

Είν' η καρδιά μου και παντού είν' η καρδιά μου και παντού
είν' η καρδιά μου και παντού παρη(γ)οριά (γ)υρεύγει,
(γ)υρεύγει (γ)υρεύγει παντού παρη(γ)οριά (γ)υρεύγει.