ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΝΕΛΛΑΤΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ., 2007.06. Το Μοιρολόι στις Νεοελληνικές Τελετουργίες του Θανάτου, Επισκόπηση Μελετών από το 19ο Αιώνα έως σήμερα, Θεοδοσίου, Ασπασία (επιβλ.), Άρτα: Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής. [DOI: 10.13140/2.1.1053.0242].

Πτυχιακή εργασία για το Ελληνικό Μοιρολόι υπό την επίβλεψη της Dr. Ασπασίας Θεοδοσίου. Η μελέτη είναι βιβλιογραφική επισκόπηση των ερευνητικών μελετών για το Μοιρολόι στις Νεοελληνικές Τελετουργίες του Θανάτου από τα μέσα του 19ου έως και τα τέλη του 20ου αιώνα. Το «Μοιρολόι» μελετάται τόσο στην κειμενική του μορφή, είτε ως ποιητικό, είτε ως μουσικό κείμενο, όσο και στη μορφή του ως δρώμενο. Στην εργασία παρουσιάζονται και αναλύονται συλλογές και μελέτες μοιρολογιών από Ευρωπαίους Φιλέλληνες, Έλληνες Λόγιους των Παροικιών, Εθνολόγους, Λαογράφους-Φιλολόγους και Εθνομουσικολόγους, καθώς επίσης και ερευνητικές μελέτες Ψυχολόγων και εθνογραφίες Ανθρωπολόγων σχετικά με το ελληνικό μοιρολόι και τις εκφάνσεις του. Σε παράρτημα της εργασίας παραθέτονται φωτογραφίες από διάφορες φάσεις των τελετουργιών του θανάτου στη νεότερη Ελλάδα.

Η πτυχιακή εργασία σε pdf pdf_button