ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΧΕ ΓΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΓΕΙΑ

Τραγούδι με προέλευση από τη Κωνσταντινούπολη.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2), χορεύεται στα βήματα του «ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΧΑΣΑΠΙΚΟΥ» και κινείται σε μακάμ Ουζάλ.


Στο Γαλατά ψιλή βροχή και στα Ταταύλα μπόρα,
Βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα.

Έχε γεια πάντα γεια τα μιλήσαμε
όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε.

------

Στο Γαλατά θα πιω κρασί στο Πέρα θα μεθύσω,
και μέσα απ’ το Γεντί-Κουλέ κοπέλα θ’ αγαπήσω.

Έχε γεια πάντα γεια τα μιλήσαμε
όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε.

------

Γεντί-Κουλέ και Θαραπιά Ταταύλα και Νιχώρι,
αυτά τα τέσσερα χωριά ‘μορφαίνουνε την Πόλη.

Έχε γεια πάντα γεια τα μιλήσαμε
όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε,
έχε γεια πάντα γεια τα μιλήσαμε
όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε.