ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΝΑΨΕ ΤΟ ΦΑΝΑΡΑΚΙ

Τραγούδι αργό καθιστικό, το οποίο συνηθιζόταν τις απόκριες αλλά κυρίως μετά την τελετή του γάμου (στο τραπέζι ή στο δρόμο) με προέλευση από την Προποντίδα.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4.

 

Άναψε το φαναράκι άναψε το φαναράκι,
και κατέβα στο γιαλό και κατέ… και κατέβα στο γιαλό.

------

Λύσε και το παλαμάρι λύσε και το παλαμάρι,
πήρε αέρας να διαβώ πήρε αέ… πήρε αέρας να διαβώ.

------

Κι ο γιαλός κάνει φουρτούνα κι ο γιαλός κάνει φουρτούνα,
θα μας πάρει να διαβεί θα μας πά… θα μας πάρει να διαβεί.

------

Κι αν μας πάρει θα μας πάει κι αν μας πάρει θα μας πάει,
μέσα σε βαθιά νερά μέσα σε μέσα σε βαθιά νερά.

------

Κάνω το κορμί μου βάρκα κάνω το κορμί μου βάρκα,
τα χεράκια μου κουπιά τα χερά… τα χεράκια μου κουπιά.

------

Τα μαλλιά της κεφαλής μου τα μαλλιά της κεφαλής μου,
για του καραβιού σκοινιά για του κα… για του καραβιού σκοινιά.