ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΙ ΔΥΟ ΒΟΥΝΑ ΑΝΑΜΕΣΑ

Τραγούδι με προέλευση από τον Έβρο Δυτικής Θράκης.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 6/8 και χορεύεται στα βήματα του «ΖΩΝΑΡΑΔΙΚΟΥ».

Σι δυο βουνά (ν)ανάμεσα μπιρμπιλιουμαυρουμάτισσα,
κλήμα ήταν φυτρουμένου άιντε μουρή (ν)αρβανιτοπούλα.

------

Κάμνει σταφύλι ραζακί μπιρμπιλιουμαυρουμάτισσα,
κι του κρασί μουσχάτου άιντε μουρή (ν)αρβανιτοπούλα.

------

Του πίνουν άντρις δε μιθούν μπιρμπιλιουμαυρουμάτισσα,
μάνις πιδιά δεν κάνουν άιντε μουρή (ν)αρβανιτοπούλα.

------

Να το ‘πινε κι η μάνα μου μπιρμπιλιουμαυρουμάτισσα,
να μην είχε κάν’ κι ‘μένα άιντε μουρή (ν)αρβανιτοπούλα.

------

Κι αν μι κάνει τι μ’ ήθιλι μπιρμπιλιουμαυρουμάτισσα,
κι μ’ έδουσι στα ξένα άιντε μουρή (ν)αρβανιτοπούλα.