ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟ ΜΟΥ ΠΟΥΛΙ

Τραγούδι με προέλευση από τον Έβρο Δυτικής Θράκης.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4 και χορεύεται στα βήματα του «ΞΕΣΥΡΤΟΥ».

 

Ξενιτεμέ… λυπημένο μου πουλί ξενιτεμένο μου πουλί,
και παραπονεμένο λυπημένο μου πουλί
και παραπονεμένο κακιωμένο μου πουλί.

------

Η ξενιτιά λυπημένο μου πουλί η ξενιτιά σε χαίρεται,
κι εγώ έχω τον καημό σου λυπημένο μου πουλί  
κι εγώ έχω τον καημό σου κακιωμένο μου πουλί.

------

Τι να σου στεί… λυπημένο μου πουλί τι να σου στείλω ξένι μου,
τι να σου προβοδίσω λυπημένο μου πουλί
τι να σου προβοδίσω κακιωμένο πουλί.

------

Μήλο σου στέ… λυπημένο μου πουλί μήλο σου στέλνω σέπιτι,
τριαντάφυλλο μαδιέτι λυπημένο μου πουλί
τριαντάφυλλο μαδιέτι κακιωμένο πουλί.

------

Να στείλω με λυπημένο μου πουλί να στείλω με τα δάκρυα μ’,
μαντήλι μουσκεμένο λυπημένο μου πουλί
μαντήλι μουσκεμένο κακιωμένο μου πουλί.

------

Τα δάκρυα μ’ λυπημένο πουλί τα δάκρυα μ’ εινί καυτά,
και καίνε το μαντήλι λυπημένο μου πουλί
και καίνε το μαντήλι κακιωμένο μου πουλί.