ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟ

Τραγούδι με προέλευση από τον Έβρο Δυτικής Θράκης.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 9/8 (2-2-2-3) και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ ΣΥΓΚΑΘΙΣΤΟΣ».

 

Χαίρουντι κάστρα χαίρουντι κι ωχ Μαρία μ’ όμορφη,
κι οι πόλεις καμαρώνουν κι αλήθεια να σας λέω
κι οι πόλεις καμαρώνουν κι αλήθεια να σας λέω.

------

Χαίρετι τ’ αρχοντόπουλο κι ωχ Μαρία μ’ όμορφη,
θα πάρει καλή γυναίκα κι αλήθεια να σας λέω
θα πάρει καλή γυναίκα κι αλήθεια να σας λέω.

------

Το βράδυ βάζει κόκκινα κι ωχ Μαρία μ’ όμορφη,
κι από ταχιά γαλάζια κι αλήθεια να σας λέω
κι από ταχιά γαλάζια κι αλήθεια να σας λέω.

------

Κι απ’ την πολλή την χάρη του κι ωχ Μαρία μ’ όμορφη,
κι απ’ το πολύ καμάρι κι αλήθεια να σας λέω
κι απ’ το πολύ καμάρι κι αλήθεια να σας λέω.

------

Δεν τον βαστούσε τ’ άλογο κι ωχ Μαρία μ’ όμορφη,
δεν τον βαστούσε η σέλα κι αλήθεια να σας λέω
δεν τον βαστούσε η σέλα κι αλήθεια να σας λέω.