ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

'ΔΩ ΣΤΑ ΛΙΑΝΟΧΟΡΤΑΡΟΥΔΙΑ

Τραγούδι με προέλευση από τον Έβρο Δυτικής Θράκης.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 6/8 (3-3) και χορεύεται στα βήματα του «ΖΩΝΑΡΑΔΙΚΟΥ».

 

‘Δώ στα λια… κι αμάν αμάν ‘δώ στα λιανοχορταρούδια
‘δώ στα λιανοχορταρούδια τι τρανός χουρός θα γένει.

------

Σα γαϊτά… κι αμάν αμάν σα γαϊτάνι θα πααίνει,
σα γαϊτάνι θα πααίνει πέντι πέρδικες πετούσαν.

------

Μέσ’ τον κά… κι αμάν αμάν μέσ’ τον κάμπο όλο γυρνούσαν,
μέσ’ τον κάμπο όλο γυρνούσαν για τ’ εμάς τα δυο μιλούσαν.

------

Ποια είν’ η ά… κι αμάν αμάν ποια είν’ η άσπρη ποια είν’ η ρούσα,
ποια είν’ η άσπρη ποια είν’ η ρούσα ποια είν’ η γαιτανοφρυδούσα.