ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΓΙΑΡΕΝΟΠΟΥΛΑ

 

Τραγούδι με προέλευση από την Ανατολική Ρωμυλία.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 6/8 (3-3).

 

 

Σάββατο βράδυ με διώξαν οι γον(ι)είς μου
Σάββατο βράδυ με διώξαν οι γον(ι)είς μου,
απ’ το σπίτι μας Γιαρενοπούλα μου
απ’ το σπίτι μας Γιαρενοπούλα μου.

------

 

Απ’ το σπίτι μας κι απ’ τα γλυκά μου αδέρφια
απ’ το σπίτι μας κι απ’ τα γλυκά μου αδέρφια,
παίρνω ένα δρομί Γιαρενοπούλα μου
παίρνω ένα δρομί Γιαρενοπούλα μου.

------

 

Παίρνω ένα δρομί δρομί το μονοπάτι
παίρνω ένα δρομί δρομί το μονοπάτι,
βρίσκω ένα δεντρί Γιαρενοπούλα μου
βρίσκω ένα δεντρί Γιαρενοπούλα μου.

------

 

Βρίσκω ένα δεντρί του κάμπου κυπαρίσσι
βρίσκω ένα δεντρί του κάμπου κυπαρίσσι,
δεντρί μ’ δείξε με Γιαρενοπούλα μου
δεντρί μ’ δείξε με Γιαρενοπούλα μου.

------

 

Δεντρί μ’ δείξε με χωριό να πάω να μείνω
δεντρί μ’ δείξε με χωριό να πάω να μείνω,
να η ρίζα μου Γιαρενοπούλα μου
να η ρίζα μου Γιαρενοπούλα μου.

------

 

Να η ρίζα μου και δέσε τ’ άλογό σου
να η ρίζα μου και δέσε τ’ άλογό σου,
να κι οι κλώνοι μου Γιαρενοπούλα μου
να κι οι κλώνοι μου Γιαρενοπούλα μου.

------

 

Να κι οι κλώνοι μου και κρέμα’ τ’ άρματά σου
να κι οι κλώνοι μου και κρέμα’ τ’ άρματά σου,
να κι ίσκιος μου Γιαρενοπούλα μου
να κι ίσκιος μου Γιαρενοπούλα μου.

------

Να κι ίσκιος μου και πλάγ’ει η αφεντιά σου
να κι ίσκιος μου και πλάγ’ει η αφεντιά σου,
σήκω το πρωί Γιαρενοπούλα μου
σήκω το πρωί Γιαρενοπούλα μου.