ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΑΡΟΥΣΙΑΝΑ

Τραγούδι με προέλευση από το Γαρδίκι Τρικάλων Θεσσαλίας.

 

Πέντε μήνους έξ' αδράχτια μωρέ πέντε μήνους έξ αδράχτια,
πότε τα 'γνεσες Μαρουσιάνα μ' άιντε πότε τα΄ μωρέ τα 'γνεσες.

------

Κι άλλους τόσους γκιζιρούσα μωρέ κι άλλους τόσους γκιζιρούσα,
σταϊ ψηλά (ι)βουνά Μαρουσιάνα μ' σταϊ ψηλά ψηλά (ι)βουνά.

------

Την αγάπη μου γυρεύω την αγάπη μου γυρεύω,
πού να την εβρώ Μαρουσιάνα μ' πού να την να την εβρώ.

------

Πού 'σαν ξένε μ' του χειμώνα μωρέ πού 'σαν ξένε μ' του χειμώνα,
το χινόπωρο Μαρουσιάνα μ' το χινό... χινόπωρο.

------

Ήμουνα μακριά στα ξένα ήμουνα μακριά στα ξένα,
ξενοδούλευα Μαρουσιάνα μ' ξενοδού... βρε ...δούλευα.

------

Κι όσα έβγαζα ο καημένος κι όσα έβγαζα ο καημένος,
'σένα τα΄ 'στελνα Μαρουσιάνα μ' 'σένα τα΄ βρε τα 'στελνα.

------

Σου 'στελνα γυαλί και χτένα σου ΄στελνα γυαλί και χτένα,
να γυαλίζεσαι Μαρουσιάνα μ' να γυαλί... γυαλίζεσαι.