ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΗΜΕΝΗ ΣΟΥ ΠΟΔΙΑ

Τραγούδι με προέλευση από Βλάχους Λάρισας Θεσσαλίας. Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2) .


Στην κεντησμένη σου ποδιά μωρ’ βλάχα,
μωρ’ βλάχα βλαχοπούλα και τσελιγκοπούλα,
μωρ’ βλάχα βλαχοπούλα κι Αρβανιτοπούλα.

------

Λαλούν αηδόνια και πουλιά μωρ’ βλάχα,
μωρ’ βλάχα βλαχοπούλα κι Αρβανιτοπούλα,
μωρ’ βλάχα βλαχοπούλα και τσελιγκοπούλα.

------

Στην κεντησμένη μου ποδιά μωρ’ βλάχο,
βρε βλάχο βρε μπαμπέση δε σε χωράει να πέσει,
δε σε χωράει να πέσει βρε βλάχο βρε μπαμπέση.

------

Γιατί έχω μάνα κι αδερφούς μωρ’ βλάχο,
βρε βλάχο βρε μπαμπέση με βάζουνε στη μέση,
με βάζουνε στη μέση βρε βλάχο βρε μπαμπέση.