ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΟΙ ΚΑΚΕΣ ΜΟΥ ΟΙ ΣΥΝΝΥΦΑΔΕΣ [ΤΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ]

Τραγούδι σατυρικό με προέλευση από τον Δρυμό Ελασσόνας του νομού Λαρίσης.
Ο ρυθμός του κομματιού στο χορευτικό γύρισμα είναι 3/4 και χορεύεται ως ιδιότυπος μιμικός χορός.


Οι κακές μου οι συννυφάδες μωρ’ αδιλφού… …διλφούλες μου
οι κακές μου οι συννυφάδες μωρ’ αδιλφού… …διλφούλες μου,
πως μι λέγουν δε δουλεύου
πως μι λέγουν δε δουλεύου.

------

Πέντε μήνες έξ’ αδράχτια μωρ’ αδιλφού… …διλφούλες μου
πέντε μήνες έξ’ αδράχτια μωρ’ αδιλφού… …διλφούλες μου,
πότε τα ‘γνισα η πλατώνα
πότε τα ‘γνισα η πλατώνα.

------

Κι έφτιασα μπαμπάμ κουβάρι μωρ’ αδιλφού… …διλφούλες μου
κι έφτιασα μπαμπάμ κουβάρι μωρ’ αδιλφού… …διλφούλες μου,
σαν της γάτας του κιφάλι
σαν της γάτας του κιφάλι.

------

Ίβαλα να του ιδιάσου μωρ’ αδιλφού… …διλφούλες μου
‘ιβαλα να του ιδιάσου μωρ’ αδιλφού… …διλφούλες μου,
μου το πήραν τα ποντίκια
κι του τρυπούσαν στο ντ’βάρι.

------

Σήκου μαύρε νοικοκύρη μωρ’ αδιλφού… …διλφούλες μου
σήκου μαύρε νοικοκύρη μωρ’ αδιλφού… …διλφούλες μου,
να χαλάσουμε του ντ’βάρι
να χαλάσουμε του ντ’βάρι.

------

Να σι φτιάξου μαύρη κάπα μωρ’ αδιλφού… …διλφούλες μου
να σι φτιάξου μαύρη κάπα μωρ’ αδιλφού… …διλφούλες μου,
κι ένα μαύρο ταλαγάνι
κι  ένα μαύρο ταλαγάνι.