ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΤΟ ΔΙΑΣΙΔΙ

Τραγούδι με προέλευση από την Αργιθέα Αγράφων Καρδίτσας.


Όσο είναι το ύψος τ’ ουρανού το βάθος της θαλάσσης,
τόσο το διασίδι είδιαζε μια κόρη στην αυλή της.

------

Το ίδιαζε το ξίδιαζε το υφαίνει το ξυφαίνει,
για να περάσει ο καιρός για να ‘ρθει ο καλός της.