ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΑ

Τραγούδι με προέλευση από τα Τρίκαλα Θεσσαλίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2) με εναλλαγή σε αργό και γρήγορο και χορεύεται ως «ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΧΟΡΟΣ».

 

Άιντε μωρή …γκού… …γκούνα Καραγκούνα
άιντε δεν σου πρέ… σου πρέπουν τα σεγκούνια,
αμ’ πως ‘δα αμ’ πις ‘δα στο παραθύρι σ’ είδα
αμ’ πως ‘δα αμ’ πις ‘δα την προκοπή σου είδα.

------

Άιντε θα πουλή… πουλήσω και την στάνη
άιντε να σου πά… σου πάρω  ένα φουστάνι,
αμ’ πως ‘δα αμ’ πις ‘δα στο παραθύρι σ’ είδα
αμ’ πως ‘δα αμ’ πις ‘δα την προκοπή σου είδα.

------

Άιντε θα πουλή… πουλήσω την κατσίκα
άιντε να σου πά… σου πάρω σκουλαρίκια,
αμ’ πως ‘δα αμ’ πις ‘δα στο παραθύρι σ’ είδα
αμ’ πως ‘δα αμ’ πις ‘δα την προκοπή σου είδα.

------

Άιντε θα πουλή… πουλήσω και τα γίδια
άιντε να σου πά… σου πάρω και στολίδια,
αμ’ πως ‘δα αμ’ πις ‘δα στο παραθύρι σ’ είδα
αμ’ πως ‘δα αμ’ πις ‘δα την προκοπή σου  είδα.

------

Άιντε πέρασε ένα καλοκαίρι
άιντε και δε μου δε μου ‘στειλες χαμπέρι,
αμ’ πως ‘δα αμ’ πις ‘δα στο παραθύρι σ’ είδα
αμ’ πως ‘δα αμ’ πις ‘δα την προκοπή σου είδα.