ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΡΟΥΣΑ ΠΑΠΑΔΙΑ

Τραγούδι με προέλευση από τη Φθιώτιδα Στερεάς Ελλάδας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2).


Σαν πήρα έναν κατήφορο στην ά… στην άκρη στο ποτάμι,
και το ποτά… άιντε ρούσα παπαδιά και το ποτάμι ήταν θολό.

------

Και το ποτάμι ήταν θολό θολό θολό κατεβασμένο,
σέρνει λιθά… άιντε ρούσα παπαδιά σέρνει λιθάρια ριζιμιά.

------

Σέρνει λιθάρια ριζιμιά δέντρα δέντρα ξεριζωμένα,
σέρνει και μια άιντε ρούσα παπαδιά σέρνει και μια γλυκομηλιά.

------

Σέρνει και μια γλυκομηλιά τα μή… τα μήλα φορτωμένη,
κι ανάμεσα άιντε ρούσα παπαδιά κι ανάμεσα στους κλώνους της.

------

Κι ανάμεσα στους κλώνους της δυ’ αδέ… δυ’ αδέρφια ‘γκαλιασμένα,
τα κλαίει η δό… άιντε ρούσα παπαδιά τα κλαίει η δόλια η Ρούμελη.

------

Τα κλαίει η δόλια η Ρούμελη τα κλαί… τα κλαίει όλος ο κόσμος,
για ειδέστε τα άιντε ρούσα παπαδιά για ειδέστε τα τα κακόμοιρα.

------

Για ειδέστε τα κακόμοιρα για ειδέστε τα καημένα,
αν δεν φιλιώ… άιντε ρούσα παπαδιά αν δεν φιλιώνταν ζωντανά.

------

Αν δεν φιλιώνταν ζωντανά φιλιώ… φιλιώνται απεθαμένα,
για ειδέστε τα άιντε ρούσα παπαδιά για ειδέστε τα τα κακόμοιρα.