ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΤΗΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ ΠΟΥ ‘ΓΙΝΕ ΝΥΦΗ

Τραγούδι - Παραλογή με προέλευση από τον Αγιο Δημήτριο Καρυστία Ευβοίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 8/8 (3-3-2).

 

Υγιός καλέ υγιός αγάπαγε μια νια,
υγιός αγάπαγε μια νια κανένας δεν το ξέρει.

------

Κι η σκύ… καλέ κι η σκύλα η μανούλα του,
κι η σκύλα η μανούλα του αλλού τον προξενεύει.

------

Όλο καλέ όλο τον κόσμο (ε)κάλεσε,
όλο τον κόσμο (ε)κάλεσε όλη την οικουμένη.

------

- Κι εμέ… καλέ κι εμένα την αγάπη μου,
κι εμένα την αγάπη μου γιατί δεν την καλεύ(γ)ει.

------

Στην ε… καλέ στην (ε)καλεύω γιόκα μου,
στην (ε)καλεύω γιόκα μου ποιος πάει να μας τη φέρει.

------

Σελώ… καλέ σελώστε μου το άλογο,
σελώστε μου το άλογο κι εγώ πάω  να τη φέρω.

------

Καβά… καλέ καβάλησε το μαύρο του,
καβάλησε το μαύρο του και στην αυλή μου βρέθει.

------

Παρα… καλέ παραθυράκι βορεινό,
παραθυράκι βορεινό δείξε μου  την κυρά σου.

------

Κορ’ οι καλέ κόρ’ οι χαρές μου γίνονται,
κόρ’ οι χαρές μου γίνονται και είσαι καλεσμένη.

------

Θέλεις καλέ θέλεις κουμπάρα να γενείς,
θέλεις κουμπάρα να γενείς τα στέφανα ν’ αλλάξεις.

------

Θέλεις καλέ θέλεις νερό να κουβαλάς,
θέλεις νερό να κουβαλάς να πιουν οι συμπεθέροι.

------

Θέλω καλέ θέλω κουμπάρα να γενώ,
θέλω κουμπάρα να γενώ τα στέφανα ν’ αλλάξω.

------

Και μπαί… καλέ και μπαίνει και στολίζεται,
και μπαίνει και στολίζεται τρεις μέρες και τρεις νύχτες.

------

Βάζει καλέ βάζει τον ήλιο πρόσωπο,
βάζει τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι αφρύδι.

------

Και την καλέ και την οχιά πλουμουδιστή,
και την οχιά πλουμουδιστή τη βάζει για κοτσίδι.

------

Την πρώ… καλέ την πρώτη δίν’ περπάτημα,
την πρώτη δίν’ περπάτημα κι η γης αναταράζει.

------

Χάνει καλέ χάνει ο παπάς τα ράσα του,
χάνει ο παπάς τα ράσα του κι ο διάκος τα χαρτιά του.

------

Κι αυτός καλέ κι αυτός ο δόλιος ο γαμπρός,
κι αυτός ο δόλιος ο γαμπρός πέφτει λιγοθυμάει.