ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΛΗΝΥΦΤΑ

Τραγούδι από τους Γκραικάνους του Σαλέντο από την Καλαβρία της Κάτω Ιταλίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4.

 

Τι εν γκλυτσέα τούση νύφτα τ’ εν ώρια
ίβω ε πλώνω πεντσέοτα σε σένα,
εις τη φενέστρα α την αγάπη μου
της καρδιάς μου σου νύφτω τη πένα.
Λαριρο……………

------

Ίβω ε πλώνω πεντσέοτα σε σένα
τσε για σένα ψυχή μου αγαπώ,
μα που πάω που σύρνω που στέω
εις τη καρδιά μου πάντα σένα βαστώ.
Λαριρο……………

------

Και σου μάι μ’ αγάπησε ώρια μου
ε σου πόνησε μάι άσσε μένα,
είτα χείλη σου εν άνοιτσε μάι
πει τα λόγια τσ’ αγάπη(ς) βλοημένα.
Λαριρο……………

------

Κ’ είττ’ αμμάι σου άτσε μάγο γκλυτσέο
εν άνοιτσε μάι για μένα φτεχό,
μα που πάω που σύρνω που στέω
εις τη καρδιά μου πάντα σένα βαστώ.
Λαριρο……………