ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΔΕ ΛΑΛΕΙΣ ΚΑΗΜΕΝΟ ΑΗΔΟΝΙ

Τραγούδι με προέλευση από τη Μεσσηνία Πελοποννήσου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 (3-2-2) και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ».


Δε λαλείς λαλείς καημένο αηδόνι,
δε λαλείς λαλείς καημένο αηδόνι,
το πρωί με τη δροσιά λάλα αηδόνι μου γλυκά,
το πρωί με τη δροσιά λάλα αηδόνι μου γλυκά.

------

Να ξυπνή... ξυπνήσει το παιδί μου,
να ξυπνή... ξυπνήσει το παιδί μου,
που είναι στα ψηλά βουνά λάλα αηδόνι μου γλυκά,
που είναι στα ψηλά βουνά λάλα αηδόνι μου γλυκά.

------

Δε λαλώ λαλώ γιατί έχω πόνο,
δε λαλώ λαλώ γιατί έχω πόνο,
το πρωί και δειλινό δε λαλώ γιατί πονώ,
το πρωί και δειλινό δε λαλώ γιατί πονώ.