ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΩ

Τραγούδι με προέλευση από την Ηλεία Πελοποννήσου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 6/8 (2-4) και χορεύεται ως «ΤΣΑΜΙΚΟΣ».

 

Σήκω Διαμάντω να πας για ξύλα,
δεν μπορώ μάνα μ’ δεν μπορώ.

Δεν μπορώ μάνα μ’ θα πεθάνω,
φέρτε το γιατρό να γιάνω.

------

Σήκω Διαμάντω να πας στο μύλο,
δεν μπορώ μάνα μ’ δεν μπορώ.

Δεν  μπορώ μάνα μ’ θα πεθάνω,
φέρτε το γιατρό να γιάνω.

------

Σήκω Διαμάντω να σε παντρέψω,
όπαλα μάνα μ’ όπαλα.

Όπαλα μάνα μ’ όπαλα
όσα κι αν θέλει δώστου τα.