ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΕΡΔΙΚΟΥΛΑ

Τραγούδι με προέλευση από την Αρκαδία Πελοποννήσου.

 

Που ήσουν πέ… μώρ’ περδικούλα
που ήσουν πέρδικα καημένη,
που ήσουν πέρδικα καημένη κι ήρθες το πρωί βρεμένη.

------

Ήμουνα καλέ πουλί μου
ήμουνα πέρα στα πλάγια,
ήμουνα πέρα στα πλάγια στις δροσιές και στα χορτάρια.

------

Έτρωγα καλέ πουλί μου
έτρωγα το Μάη χορτάρι,
έτρωγα το Μάη χορτάρι και τον Αλωνάρη στάρι.