ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΔΥΟ ΜΑΥΡΑ ΜΑΤΙΑ ΑΓΑΠΩ

Τραγούδι με προέλευση από την Αχαΐα Πελοποννήσου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 8/8 (3-3-2) και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ».


Δυο μαύρα μά... δυο μαύρα μάτια αγαπώ,
σε ποιον(ε) Χρύ... σε ποιον(ε) Χρύσω μ’ να(ν) το πω,
μια βλαχοπού... μια βλαχοπούλα αγαπώ,
που ‘χει του βουνού τη χάρη και τη λάμψη απ’ το φεγγάρι.

------

Δυο μαύρα μά... δυο μαύρα μάτια αγαπώ,
σταμάτα ή... σταμάτα ήλιε μ’ να στο πω,
ήλιε μ’ μια κό... ήλιε μ’ μια κόρη λαχταρώ,
με δυο χείλη φλογισμένα πιο θερμά κι από εσένα.

------

Δυο μαύρα μά... δυο μαύρα μάτια αγαπώ,
το έμαθ’ ό... το έμαθ’ όλο το χωριό,
κι απ’ την πλατεί... κι απ’ την  πλατεία σαν περνώ,
οι λεβέντες με καμάρι λένε μπράβο παλικάρι.