ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΡΑ Μ' ΚΙ ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΑ

Τραγούδι ερωτικού περιεχομένου με προέλευση από την Πέργαμο επαρχίας Μυσίας, Μικρά Ασίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 (3-4) και χορεύεται ως "ΣΥΡΤΟΣ ΧΟΡΟΣ".

 

- Κυρά μ’ κι αρχοντοπούλα μ’ ‘σύ είσ’ αρχόντισσα, κυρά μ’ κι αρχοντοπούλα μ’ ‘σύ είσ’ αρχόντισσα,
έβγα στο παραθύρι τα μαλλάκια σου να διω να διω γιατί θα τρελαθώ,
έβγα στο παραθύρι τα μαλλάκια σου να διω να διω γιατί θα τρελαθώ.

------

- Τι θες απ’ τα μαλλάκια μ’ βρε διαβολογιέ, τι θες απ’ τα μαλλάκια μ’ βρε διαβολογιέ,
της Προύσας το μετάξι δεν είδιες μαργιολογιέ - μα δεν είδια κυρά μ’ ποτέ,
- της Προύσας το μετάξι δεν είδιες μαργιολογιέ - μα δεν είδια κυρά μ’ ποτέ.

------

Κυρά μ’ κι αρχοντοπούλα μ’ ‘σύ είσ’ αρχόντισσα, κυρά μ’ κι αρχοντοπούλα μ’ ‘σύ είσ’ αρχόντισσα,
έβγα στο παραθύρι τα φρυδάκια σου να διω να διω γιατί θα τρελαθώ,
έβγα στο παραθύρι τα φρυδάκια σου να διω να διω γιατί θα τρελαθώ.

------

- Τι θες απ’ τα φρυδάκια μ’ διαβολογιέ, τι θες απ’ τα φρυδάκια μ’ διαβολογιέ,
σπαθιά ξεγυμνωμένα δεν είδιες μαργιολογιέ - μα δεν είδια κυρά μ’ ποτέ,
- σπαθιά ξεγυμνωμένα δεν είδιες μαργιολογιέ - μα δεν είδια κυρά μ’ ποτέ.

------

Κυρά μ’ κι αρχοντοπούλα μ’ ‘σύ είσ’ αρχόντισσα, κυρά μ’ κι αρχοντοπούλα μ’ ‘σύ είσ’ αρχόντισσα,
έβγα στο παραθύρι τα ματάκια σου να διω να διω γιατί θα τρελαθώ,
έβγα στο παραθύρι τα ματάκια σου να διω να διω γιατί θα τρελαθώ.

------

- Τι θες απ’ τα ματάκια μ’ βρε διαβολογιέ, τι θες απ’ τα ματάκια μ’ βρε διαβολογιέ,
της Τρίγγλιας τις ελίτσες δεν είδιες μαργιολογιέ - μα δεν είδια κυρά μ’ ποτέ,
- της Τρίγγλιας τις ελίτσες δεν είδιες μαργιολογιέ - μα δεν είδια κυρά μ’ ποτέ.

------

Κυρά μ’ κι αρχοντοπούλα μ’ ‘σύ είσ’ αρχόντισσα, κυρά μ’ κι αρχοντοπούλα μ’ ‘σύ είσ’ αρχόντισσα,
έβγα στο παραθύρι τα χειλάκια σου να διω να διω γιατί θα τρελαθώ,
έβγα στο παραθύρι τα χειλάκια σου να διω να διω γιατί θα τρελαθώ.

------

- Τι έχεις με τα χειλάκια μ’ βρε διαβολογιέ, τι έχεις με τα χειλάκια μ’ βρε διαβολογιέ,
της θάλασσας κοράλλια δεν είδιες μαργιολογιέ - μα δεν είδια κυρά μ’ ποτέ,
- της θάλασσας κοράλλια δεν είδιες μαργιολογιέ - μα δεν είδια κυρά μ’ ποτέ.

------

Κυρά μ’ κι αρχοντοπούλα μ’ ‘σύ είσ’ αρχόντισσα, κυρά μ’ κι αρχοντοπούλα μ’ ‘σύ είσ’ αρχόντισσα,
έβγα στο παραθύρι τα στηθάκια σου να διω να διω γιατί θα τρελαθώ,
έβγα στο παραθύρι τα στηθάκια σου να διω να διω γιατί θα τρελαθώ.

------

- Τι έχεις με τα στηθάκια μ’ βρε διαβολογιέ, τι έχεις με τα στηθάκια μ’ βρε διαβολογιέ,
της Γιάφας πορτοκάλια δεν ειδιές μαργιολογιέ - μα δεν είδια κυρά μ’ ποτέ,
- της Γιάφας πορτοκάλια δεν ειδιές μαργιολογιέ - μα δεν είδια κυρά μ’ ποτέ.

------

Κυρά μ’ κι αρχοντοπούλα μ’ ‘σύ είσ’ αρχόντισσα, κυρά μ’ κι αρχοντοπούλα μ’ ‘σύ είσ’ αρχόντισσα,
έβγα στο παραθύρι το κορμάκι σου να διω να διω γιατί θα τρελαθώ,
έβγα στο παραθύρι το κορμάκι σου να διω να διω γιατί θα τρελαθώ.

------

- Τι έχεις με το κορμάκι μ’ βρε διαβολογιέ, τι έχεις με το κορμάκι μ’ βρε διαβολογιέ,
ολόχυτη λαμπάδα δεν είδιες μαργιολογιέ - μα δεν είδια κυρά μ’ ποτέ,
- ολόχυτη λαμπάδα δεν είδιες μαργιολογιέ - μα δεν είδια κυρά μ’ ποτέ.