ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΑΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΑ

Τραγούδι με προέλευση από το Κατιρλί Νικομηδείας από την περιοχή της Βιθυνίας στα μικρασιατικά παράλια της Προποντίδας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 8/8 (3-3-2) και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΌΣ».


Μάη μου με Μάη μου με τα λούλουδα
Μάη μου με τα λούλουδα κι Απρίλη μ’ με τα δρόσ(ι)α,
πάλε στο νου πάλε στο νου μου σ’ έβαλα
πάλε στο νου μου σ’ έβαλα και δεν κοιμήθ’κα απόψα.

Τον Μάη και τον Απρίλη κι όλο τον Θεριστή,
η αγάπη σου πουλί μου είναι ξεχωριστή.

------

Τον Μάη (ν)ε... τον Μάη (ν)εγεννήθηκες
τον Μάη (ν)εγεννήθηκες μαζί με τους κοντσέδες,
μοσχοβολάς μοσχοβολάς ροδόσταμο
μοσχοβολάς ροδόσταμο μαραίνεις τις κοπέλες.

Ο Μάης κι ο Απρίλης ομπρός μου φάνηκε,
επήρε το πουλί μου και δεν εφάνηκε.