ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΧΑΜΕΜΗΛΟΝ

Τραγούδι με προέλευση από τον Πόντο.

 

Και ντ’ έπαθες χαμόμηλον και στέκεις μαρεμένον γιαρ
και στέκεις μαρεμένον γιαρ.

Γιαμ’ η ρίζα σ’ εδίψασεν γιαμ’ ο καρπός σ’ ελλάεν γιαρ
γιαμ’ ο καρπός σ’ ελλάεν γιαρ,
γιαμ’ ας σα χαμελόκλαδα  σ’ κανέναν εζαλίεν γιαρ
κανέναν εζαλίεν γιαρ.

------

Νια η ρίζα μ’ εδίψασεν νια ο καρπός μ’ ελλάεν γιαρ
νε ο καρπός μ’ ελλάεν γιαρ.

Νια ας σα χαμελόκλαδα μ’ κανέναν εζαλίεν γιαρ
κανέναν εζαλίεν γιαρ.

------

Έναν κορίτσ’ κι έναν παιδίν ση ρίζαν μ’ εφιλέθαν γιαρ
ση ρίζαν μ’ εφιλέθαν γιαρ.

Κι εποίκαν όρκον κι όμνιμα να μη εφτάν χωρισίαν γιαρ
να μη εφτάν χωρισίαν γιαρ.

------

Κι ατώρα εχωρίγανε κι ατώρα εχωρίγανε
γιαμ’ έχω εγώ το κρίμαν γιαρ
γιαμ’ έχω εγώ το κρίμαν γιαρ.