ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΚΡΙΤΑΣ

Τραγούδι ακριτικό από τον Πόντο.

 

Ακρίτας κάστρον έχτιζεν, Ακρίτας κάστρον έχτιζε,
Ακρίτας περιβόλι, Ακρίτας περιβόλι.

------

Σ’ έναν ορμάν σ’ έναν λειβάδ’, σ’ έναν ορμάν σ’ έναν λειβάδ’,
σ’ έναν πηδέξιον τόπον, σ’ έναν πηδέξιον τόπον.

------

Επέγνεν και έρτον και έλαμνεν, επέγνεν και έρτον και έλαμνεν,
την ώραν πέντε αυλάκια, την ώραν πέντε αυλάκια.

------

Επέγνεν έρτον και έσπερνεν, επέγνεν έρτον και έσπερνεν,
εννέα κότιας σπόρον, εννέα κότιας σπόρον.

------

Έρθεν πουλίν και εκόνεψεν, έρθεν πουλίν και εκόνεψεν,
ση ζυγονή την άκραν, ση ζυγονή την άκραν.

------

Σκούτε και καλοκάθεται, σκούτε και καλοκάθεται,
ση ζυγονή την μέσεν, ση ζυγονή την μέσεν.

------

Ακρίτα μου ντο κάθεσαι, Ακρίτα μου ντο κάθεσαι,
ντο στέκ’ς και περιμένεις, ντο στέκ’ς και περιμένεις.

------

Το ένοικος εχάλασαν, το ένοικος εχάλασαν,
και την καλής επέραν, και την καλής επέραν.