ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΑΡΘΕΝ Η ΡΩΜΑΝΙΑ

Τραγούδι αφιερωμένο στην Άλωση την Κωνσνταντινουπόλεως με προέλευση από τον Πόντο.

 

(Ν)αϊλή εμάς να βάει εμάς οι Τούρκ’ την Πόλ’ επέραν,
(ν)αϊλή εμάς να βάει εμάς οι Τούρκ’ την Πόλ’ επέραν,
επέραν το βασιλοσκάμ ελάεν αφεντία,
επέραν το βασιλοσκάμ ελάεν αφεντία.

------

Μοιρολογούν τα εκκλησιάς κλαίγνε τα μοναστήρεα,
μοιρολογούν τα εκκλησιάς κλαίγνε τα μοναστήρεα,
και Άη-Γιάννες ο Χρυσόστομον κλαίει δερνοκοπισκάται,
και Άη-Γιάννες ο Χρυσόστομον κλαίει δερνοκοπισκάται.

------

Μην κλαις μην κλαις Άη-Γιάννε μου και μη δερνοκοπάσαι,
μην κλαις μην κλαις Άη-Γιάννε μου και μη δερνοκοπάσαι,
η Ρωμανία πέρασεν η Ρωμανία επάρθεν,
η Ρωμανία πέρασεν η Ρωμανία επάρθεν,
η Ρωμανία πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο,
η Ρωμανία πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο.