ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΕΡΙΚΑΛΩ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Τραγούδι σατυρικό με προέλευση από τη Μαλακοπή Καππαδοκίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4.

 

Σας περί… σας περί… σας περικαλώ κορίτσια,
σας περικαλώ κορίτσια να με βάλετε στην μέση.

------

Έχω κό… έχω κό… έχω κόρη να πανδρέψω,
έχω κόρη να πανδρέψω και γαμβρό να κανακέψω.

------

Να τον δώ… να τον δώ… να τον δώσω και προικιά,
να τον δώσω και προικιά κι έναν κόσκινο κουκιά.

------

Να τον δώ… να τον δώ… να τον δώσω κι έν’ αμπέλι,
να τον δώσω κι ένα αμπέλι και στην μέση ένα δεντρί.

------

Να τον στεί… να τον στεί… να τον στείλω στο Μισίρι,
να τον στείλω στο Μισίρι στο μεγάλο μοναστήρι.