ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΧΑΡΜΑΝ ΓΕΡΙ

Τραγούδι τουρκόφωνο με προέλευση από τα Φάρασσα Καππαδοκίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4 και χορεύεται ως «ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΧΟΡΟΣ»
.

 

Χάρμαν γερί γιας γερί χάρμαν γερί γιας γερί
χάρμαν γερί γιας γερί ουσούλ μπας γιαβάς γιορού.

------

Ουσούλ μπας γιαβάς γιορού ουσούλ μπας γιαβάς γιορού
ουσούλ μπας γιαβάς γιορού χάρμαν γερί οτ λουλούρ.

------

Έρκεν γκόνιου ντατλ ολούρ έρκεν γκόνιου ντατλ ολούρ
έρκεν γκόνιου ντατλ ολούρ χάρμαν γέρι γιας ολούρ.

------

Χάρμαν γερί πουτ(ου) ραχ χάρμαν γερί πουτ(ου) ραχ
χάρμαν γερί πουτ(ου) ραχ γκέλιν γκούζλαλ ότουραχ.

------

Χάρμαν γερί γιας ολούρ χάρμαν γερί γιας ολούρ
χάρμαν γερί γιας ολούρ έρκεν γκόνιου ντατλ ολούρ.