ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΘΥΜΙΟΣ

Τραγούδι Λαζαρίνων χειμωνιάτικο της χαράς και του γλεντιού με προέλευση από την Αγία Παρασκευή Κοζάνης Μακεδονίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 6/8 (2-2-2) και χορεύεται στα βήματα του «ΤΣΑΜΙΚΟΥ παραλλαγής ΛΑΖΑΡΙΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ».
[Οι Λαζαρίνες είναι ομάδες κοριτσιών που φορούν ειδικά ρούχα (παραλλαγή της ενδυμασίας του χωριού Κρόκος) ανάλογα με την ηλικία τους. Τραγουδούν και χορεύουν χωρίς μουσική και δε λαμβάνουν μέρος καθόλου άντρες].

 

Ποιος  έλατος μωρέ Θύμιο μου ποιος έλατος κρατάει δροσιά
ποιος έλατος μωρέ Θύμιο μου ποιος έλατος κρατάει δροσιά,
γιε μ’ κι ποια κουρφή το χιόνι δε λαλείς πουλί μ’ κι αηδόνι
γιε μ’ κι ποια κουρφή το χιόνι δε λαλείς πουλί μ’ κι αηδόνι.

------

Ποια μάνα κά… μωρέ Θύμιο μου ποια μάνα κάνει το παιδί
ποια μάνα κά… μωρέ Θύμιο μου ποια μάνα κάνει το παιδί,
γιε μ’ χωρίς μην έχει πόνια δε λαλείς πουλί μ’ κι αηδόνι
γιε μ’ χωρίς μην έχει πόνια δε λαλείς πουλί μ’ κι αηδόνι.

------

Του ποιος παπάς μωρέ Θύμιο μου του ποιος παπάς δε λειτουργεί
του ποιος παπάς μωρέ Θύμιο μου του ποιος παπάς δε λειτουργεί,
γιε μ’ χωρίς μην έχει φιλόνι δε λαλείς πουλί μ’ κι αηδόνι
γιε μ’ χωρίς μην έχει φιλόνι δε λαλείς πουλί μ’ κι αηδόνι.

------

Ποια κόρη ρά… μωρέ Θύμιο μου ποια κόρη ράβει τα προικιά
ποια κόρη ρά… μωρέ Θύμιο μου ποια κόρη ράβει τα προικιά,
γιε μ’ χωρίς μην έχει βιλόνι δε λαλείς πουλί μ’ κι αηδόνι
γιε μ’ χωρίς μην έχει βιλόνι δε λαλείς πουλί μ’ κι αηδόνι.