ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΛΕΝΙΩ

Τραγούδι με προέλευση από τον Ξηροπόταμο Δράμας Μακεδονίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 (3-2-2) και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ ΧΟΡΟΣ».

 

Μαρα… καλέ μαραθήκανε τα κλαδιά
μαρα… καλέ μαραθήκανε τα κλαδιά,
μαραθήκανε τα χόρτα μπρος στης Ελενιώς τη πόρτα
μαραθήκανε τα χόρτα μπρος στης Ελενιώς τη πόρτα.

------

Κι η Ελενιώ κι η Ελενιώ καθόντανε
κι η Ελενιώ καλέ κι η Ελενιώ καθόντανε,
’κεί στην άκρη στο ποτάμι Ελενιώ δε σε ρωτάνε
’κεί στην άκρη στο ποτάμι Ελενιώ δε σε ρωτάνε.

------

Ποτά… καλέ ποτάμι για λιγόστεψε
ποτά… καλέ ποτάμι για λιγόστεψε,
ποταμάκι κάνε ξέρα θέλω να περάσω πέρα
ποταμάκι κάνε ξέρα θέλω να περάσω πέρα.

------

Το Γιώ… καλέ το Γιώργο τον επιάσανε
το Γιώ… καλέ το Γιώργο τον επιάσανε,
κι στη φυλακή τον πάνε Ελενιώ δε σε ρωτάνε
κι στη φυλακή τον πάνε Ελενιώ δε σε ρωτάνε.

------

Όσα καλέ όσα φλουριά καζάντησα
όσα καλέ όσα φλουριά καζάντησα,
εις τους όρκους θα τα δώσω και το Γιώργο θα γλιτώσω
εις τους όρκους θα τα δώσω και το Γιώργο θα γλιτώσω.

------

Αν δε καλέ αν δε μου φτάσουνε αυτά
αν δε καλέ αν δε μου φτάσουνε αυτά,
θα πουλήσω τα προικιά μου κι ας μαλώνει η πεθερά μου
θα πουλήσω τα προικιά μου κι ας μαλώνει η πεθερά μου.