ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΔΕ ΛΑΛΕΙΣ ΧΡΥΣΟ ΜΟΥ ΑΗΔΟΝΙ

Τραγούδι με προέλευση από το Βώλακα Δράμας Μακεδονίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 (3-2-2).

 

Δε λαλείς λαλείς χρυσό μου αηδόνι,
το πρωί με τη δροσιά λάλα αηδόνι μου γλυκό.

------

Να ξυπνή… ξυπνήσεις τον υγιό(ν) μου,
που είναι στο ψηλό (ι)βουνό εις το όρος Φαλακρό.

------

Να του ειπείς του ειπείς χρυσό μου αηδόνι,
να θυμάται την ευχή την ευχή της μάνας του.

------

Να (ν)εδιώ… εδιώξει τους εχτρούς μας,
από την κενωνία αυτή απ’ την Μακεδονία μας.

------

Δεν τον έ… τον έχω πια παιδί μου,
μάνα του δεν είμαι πια ούτε Μακεδόνισσα.