ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΛΥΓΑΡΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

Τραγούδι με προέλευση από το Ζαγόρι Ηπείρου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4.

 

Στο παραθύρι κάθεσαι λυγαριά πορτοκαλιά
στο παραθύρι κάθεσαι πόλκα τα ‘χεις τα μαλλιά,
α…! και μήλο καθαρίζεις
λυγαριά πορτοκαλιά πόλκα τα ‘χεις τα μαλλιά,
α…! και μήλο καθαρίζεις
λυγαριά πορτοκαλιά θα σε κλέψω μια βραδιά.

------

Το δάκτυλό σου χάραξες λυγαριά πορτοκαλιά
το δάκτυλό σου χάραξες πόλκα τα ‘χεις τα μαλλιά,
ωχ! κι εμένα φοβερίζεις
λυγαριά πορτοκαλιά πόλκα τα ‘χεις τα μαλλιά,
ωχ! κι εμένα φοβερίζεις
λυγαριά πορτοκαλιά θα σε κλέψω μια βραδιά.

------

Μα εμείς εδώ δεν ήρθαμε λυγαριά πορτοκαλιά
μα εμείς εδώ δεν ήρθαμε πόλκα τα ‘χεις τα μαλλιά,
ωχ! να φάμε και να πιούμε
λυγαριά πορτοκαλιά πόλκα τα ‘χεις τα μαλλιά,
ωχ! να φάμε και να πιούμε
λυγαριά πορτοκαλιά θα σε κλέψω μια βραδιά.

------

Μας είπαν που είσαι όμορφη λυγαριά πορτοκαλιά
μας είπαν που είσαι όμορφη πόλκα τα ‘χεις τα μαλλιά,
ωχ! κι ήρθαμε να σε ιδούμε
λυγαριά πορτοκαλιά πόλκα τα ‘χεις τα μαλλιά,
ωχ! κι ήρθαμε να σε ιδούμε
λυγαριά πορτοκαλιά θα σε κλέψω μια βραδιά.

------

Από την πόρτα σου περνώ λυγαριά πορτοκαλιά
από την πόρτα σου περνώ πόλκα τα ‘χεις τα μαλλιά
ωχ! τη βρίσκω σφαλισμένη
λυγαριά πορτοκαλιά πόλκα τα ‘χεις τα μαλλιά,
ωχ! τη βρίσκω σφαλισμένη
λυγαριά πορτοκαλιά θα σε κλέψω μια βραδιά.

------

Σκύβω φιλώ την κλειδαριά λυγαριά πορτοκαλιά
σκύβω φιλώ την κλειδαριά πόλκα τα ‘χεις τα μαλλιά,
ωχ! σα να φιλούσα εσένα
λυγαριά πορτοκαλιά πόλκα τα ‘χεις τα μαλλιά,
ωχ! σα να φιλούσα εσένα
λυγαριά πορτοκαλιά θα σε κλέψω μια βραδιά.