ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΟΝΤΟΥΛΑ ΛΕΪΜΟΝΙΑ

Τραγούδι με προέλευση από το Πω΄γωνι Ηπείρου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 3/4 και χορεύεται στα βήματα του «ΣΥΡΤΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΑ».


Μωρή κοντού… μωρή κοντούλα λεϊμονιά,
με τα πολλά λεϊμό… λεϊμόνια
Βησιανιώτισσα σε φίλησα κι αρρώστησα
κι ούτε γιατρό δε φώναξα.

------

Πότε μικρή πότε μικρή μεγάλωσες,
κι απέταξες βλαστά… βλαστάρια
Βησιανιώτισσα σε φίλησα κι αρρώστησα
κι ούτε γιατρό δε φώναξα.

------

Χαμήλωσε χαμήλωσε τους κλώνους σου,
να κόψω ένα λεϊμό… λεϊμόνι
Βησιανιώτισσα σε φίλησα κι αρρώστησα
κι ούτε γιατρό δε φώναξα.

------

Για να το ζή… για να το ζήψω να το πιω,
να μου διαβούν οι πό… οι πόνοι
Βησιανιώτισσα σε φίλησα κι αρρώστησα
κι ούτε γιατρό δε φώναξα.