ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΟΝΤΟΥΛΑ ΛΕΪΜΟΝΙΑ

Τραγούδι με προέλευση από το Πωγώνι Ηπείρου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 3/4 και χορεύεται στα βήματα του «ΣΥΡΤΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΑ».


Μωρή κοντού… μωρή κοντούλα λεϊμονιά,
με τα πολλά λεϊμό… λεϊμόνια
Βησανιώτισσα σε φίλησα κι αρρώστησα
κι ούτε γιατρό δε φώναξα.

------

Πότε μικρή πότε μικρή μεγάλωσες,
κι απόλυκες βλαστά… βλαστάρια
Βησανιώτισσα σε φίλησα κι αρρώστησα
κι ούτε γιατρό δε φώναξα.

------

Χαμήλωσε χαμήλωσε τους κλώνους σου,
να κόψω ένα λεϊμό… λεϊμόνι
Βησανιώτισσα σε φίλησα κι αρρώστησα
κι ούτε γιατρό δε φώναξα.

------

Για να το στύ… για να το στύψω να το πιω,
να μου διαβούν οι πό… οι πόνοι
Βησανιώτισσα σε φίλησα κι αρρώστησα
κι ούτε γιατρό δε φώναξα.