ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΤΟΝ ΑΜΜΟ ΑΜΜΟ ΠΗΓΑΙΝΑ

Πολυφωνικό τραγούδι από το βόρειο τμήμα της επαρχίας Πωγωνίου Ηπείρου.

 

Τον άμμο ά… (ν)η μαύρη εγώ τον άμμο(ν) άμμο πήγαινα,
τον άμμο ά… (ν)η μαύρη εγώ τον άμμο(ν) άμμο πήγαινα.

------

Τη θάλασσα η μαύρη εγώ τη θάλασσα (ν)αγνάντευα,
τη θάλασσα η μαύρη εγώ τη θάλασσα (ν)αγνάντευα.

------

Θάλασσα πι… η μαύρη εγώ θάλασσα πικροθάλασσα,
θάλασσα πι… η μαύρη εγώ θάλασσα πικροθάλασσα.

------

Τι μου ‘κανες η μαύρη εγώ τι μου ‘κανες τον άντρα μου,
τι μου ‘κανες η μαύρη εγώ τι μου ‘κανες τον άντρα μου.

------

Το φως μου και η μαύρη εγώ το φως μου και τα μάτια μου,
Το φως μου και η μαύρη εγώ το φως μου και τα μάτια μου.

------

Τον άντρα σου η μαύρη εγώ τον άντρα σου τον έπνιξα,
τον άντρα σου η μαύρη εγώ τον άντρα σου τον έπνιξα.

------

Και στα βαθιά η μαύρη εγώ και στα βαθιά τον έριξα,
και στα βαθιά η μαύρη εγώ και στα βαθιά τον έριξα.

------

Που να βρω εγώ η μαύρη εγώ που να βρω εγώ κολυμπητή,
που να βρω εγώ η μαύρη εγώ που να βρω εγώ κολυμπητή.

------

Τον άντρα μου η μαύρη εγώ τον άντρα μου να πάει να βρει,
τον άντρα μου η μαύρη εγώ τον άντρα μου να πάει να βρει.