ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥ ΤΟ ΜΑΝΤΗΛΙ ΣΟΥ

Πολυφωνικό τραγούδι από τα Κτίσματα Πωγωνίου ηπείρου.

 

Γιάννη μου το Γιάννη μου το Γιάννη μου το μαντήλι σου,
τι το ‘χεις λερωμένο μωρέ Γιά… Γιάννη μου,
τι το ‘χεις λερωμένο ωχ λεβέ… λεβέντη μου.

------

Το λέρωσε το λέρωσε το λέρωσε(ν) η ξενιτιά,
τα έρημα τα ξένα μωρέ Για… Γιάννη μου,
τα έρημα τα ξένα ωχ λεβέ… λεβέντη μου.

------

Για δε το πλέ… για δε το πλέ… για δε το  πλένεις με νερό,
για δε το σαπουνίζεις μωρέ Γιά… Γιάννη μου,
για δε το σαπουνίζεις ωχ λεβέ… λεβέντη μου.

------

Δώσ’ μου το ‘μέ… δώσ’ μου το ‘μέ… δώσ’ μου το ‘μένα Γιάννη μου,
να σου το μοσχοπλύνω μωρέ Γιά… Γιάννη μου,
να σου το μοσχοπλύνω ωχ λεβέ… λεβέντη μου.

------

Πέντε ποτά… πέντε ποτά… πέντε ποτάμια το ‘πλεναν,
και ‘βαψαν και τα πέντε μωρέ Γιά… Γιάννη μου,
και ‘βαψαν και τα πέντε ωχ λεβέ… λεβέντη μου.

------

Εκεί περνά…(ν)εκεί περνά…(ν)εκεί περνάει ένα πουλί,
και ‘βαψαν τα φτερά του μωρέ Γιά… Γιάννη μου,
και ‘βαψαν τα φτερά του ωχ λεβέ… λεβέντη μου.

------

Και ‘χάθει ο ή… και ‘χάθει ο ή… και ‘χάθει ο ήλιος ο μισός,
και το φεγγάρι ακέραιο μωρέ Γιά… Γιάννη μου,
και το φεγγάρι ακέραιο ωχ λεβέ… λεβέντη μου.