ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΡΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ

Πολυφωνικό τραγούδι από τα Κτίσματα Πωγωνίου Ηπείρου.

 

Ανάμεσα ω… τρεις θάλασσες τριανταφυλλάκι κόκκινο,
πύργος θεμελιωμένος νεράντζι και λεϊμόνι,
πύργος θεμελιωμένος νεράντζι και λεϊμόνι.

------

Κι απάνω κό…όρη κάθουνταν  τριανταφυλλάκι κόκκινο,
όλο φλουριά αρμαθιάζει νεράντζι και λεϊμόνι,
όλο φλουριά αρμαθιάζει νεράντζι και λεϊμόνι.

------

Αρμάθιαζε ω… ξαρμάθιαζε  τριανταφυλλάκι κόκκινο,
(ν)εννιά αρμαθούλες πλέκει νεράντζι και λεϊμόνι,
(ν)εννιά αρμαθούλες πλέκει νεράντζι και λεϊμόνι.

Τις πέντε βά...άζει στο λαιμό  τριανταφυλλάκι κόκκινο,
τις τέσσερις στα χέρια νεράντζι και λεϊμόνι,
τις τέσσερις στα χέρια νεράντζι και λεϊμόνι.

------

Και με τον ή...ήλιο μάλωνε τριανταφυλλάκι κόκκινο,
με τον ήλιο μαλώνει νεράντζι και λεϊμόνι,
με τον ήλιο μαλώνει νεράντζι και λεϊμόνι.

------

Για έβγα ή...ήλιε για να ιδείς  τριανταφυλλάκι κόκκινο,
για λάμψε για να λάμψω πολλές καρδιές θα κάψω,
για λάμψε για να λάμψω πολλές καρδιές θα κάψω.

------

Κι εσύ κι αν λά…άμψεις ήλιε μου τριανταφυλλάκι κόκκινο,
μα¡ραίνεις τα χορτάρια νεράντζι και λεϊμόνι,
μαραίνεις τα χορτάρια νεράντζι και λεϊμόνι.

------

Κι εγώ κι αν λά¡…άμψω ήλιε μου τριανταφυλλάκι κόκκινο,
μα¡ραίνω παλικάρια νεράντζι και λεϊμόνι,
μαραίνω παλικάρια νεράντζι και λεϊμόνι.