ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΑΡΑΝΤΑΠΕΝΤΕ ΚΥΡΙΑΚΕΣ

Τραγούδι, το οποίο τραγουδιόταν συνήθως από νεαρά κορίτσια στα «ανταμώματά τους», με προέλευση το Μέτσοβο Ηπείρου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2).

 

Σαρανταπέντε Κύριακες και εξήνταδυο Δευ... ...ευτέρες
δεν είδα την (χ)αϊχά δεν είδα την αγάπη μου,
αμάν δεν είδα την αγάπη μου.

------

Δεν είδα την α... αγάπη ...η μου την αγαπητι... ...ικιά μου
μια Κυριακί... (χ)αϊχά μια Κυριακίτσα το πρωί,
αμάν μια Κυριακίτσα το πρωί.

------

Μια Κυριακίτσα το πρωί την είδα στολι... ...ισμένη
με δυο μαντή... (χ)αϊχά με δυο μαντήλια στο λαιμό,
αμάν με δυο μαντήλια στο λαιμό.

------

Με δυο μαντήλια ...α στο λαιμό και τέσσερα στα ...α χέρια
και στο χορό (χ)αϊχά και στο χορό που χόρευε,
αμάν και στο χορό που χόρευε.

------

Και στο χορό που ...ου χόρευ... ...ευε κι όλο μπροστά πη... ηγαίνει
και με το μά... (χ)αϊχά και με το μάτι της πατώ,
αμάν και με το μάτι της πατώ.

------

Και με το μάτι ...ι της πα... ...ατώ και με τ’ αχείλ’ της λέγω
που ήσουν εψές (χ)αϊχά που ήσουν εψές που ήσουν προψές,
αμάν που ήσουν εψές που ήσουν προψές.