ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΞΥΠΝΑ ΠΕΡΔΙΚΟΜΑΤΑ ΜΟΥ

Τραγούδι του γάμου με προέλευση από την ευρύτεη περιοχή των Τζουμέρκων, Άρτας Ηπείρου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 6/8 (4-2) και χορεύεται ως "ΤΣΑΜΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ".


Ξύπνα πε… …ερδικομάτα …α μου
μωρέ κι ήρθα στη γειτονιά σου.

------

Χρυσά πλε… …εξούδια σου ‘(ι)φε… …ερα
μωρέ να βάλεις στα μαλλιά σου.

------

Δεν το ‘ξε… ..ερα λεβέντη …η μου
μωρέ πως ήταν η αφεντιά σου.

------

Να πετα… …αχτώ σαν πέρδι… …ικα
μωρέ να ‘ρθω στην αγκαλιά σου.

------

Πολλά χατή… …ήρια μου ‘κα… …ανες
μωρέ κι ακόμα ένα θέλω.

------

Το παρα… …αθύρι τ’ ακρι… …ινό
μωρέ (ν)απόψε μην το κλείσεις.