ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΟΝ ΑΙΤΙΟ

Τραγούδι καθιστικό αποτελούμενο από ερωτικά δίστιχα με προέλευση από την Αγιάσο Λέσβου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2).


Ανάθεμα τον αίτιο κι ας το ‘χει αμαρτία
κι ας το ‘χει αμαρτία,
να χωριστούμε αγάπη μου χωρίς καμιάν αιτία
χωρίς καμιάν αιτία.

‘Σύ μπαξές και ‘γώ φυντάνι να σ’ απαρνηθώ δεν κάνει,
‘σύ μπαξές και ‘γώ φυντάνι να σ’ απαρνηθώ δεν κάνει.

------

Αγάπα ‘μέ’ πουλάκι μου όπως μ’ αγάπασ’ πρώτα
όπως μ’ αγάπασ’ πρώτα,
τα ξένα λόγια μην ακούς μόν’ την καρδιά σου ρώτα,
μόν’ την καρδιά σου ρώτα.

Σάλτα κι άρπα ‘μ’ απ’ το κύμα μην πνιγώ  και ‘χεις το κρίμα,
σάλτα κι άρπα ‘μ’ απ’ το κύμα μην πνιγώ κι έχεις το κρίμα.

------

Θα το ‘χω το παράπονο σε όλη τη ζωή μου
σε όλη τη ζωή μου,
κι όταν σε συλλογίζομαι θα λιώνει το κορμί μου
θα λιώνει το κορμί μου.

Κλαίει η καρδιά μ’ και δε μερώνει σαν της ερημιάς τ’ αηδόνι,
κλαίει η καρδιά μ’ και δε μερώνει σαν της ερημιάς τ’ αηδόνι.

------

Σ’ αφήνω την καληνυχτιά κι έχε γεια χρυσό μου
κι έχε γεια χρυσό μου,
κι ας έχω δει σαν όνειρο τον αποχωρισμό μου
τον αποχωρισμό μου.

Έχε γεια και ‘γώ παγαίνω με τ’ (α)χείλι το καμένο,
έχε γεια και ‘γώ παγαίνω με τ’ (α)χείλι το καμένο.