ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΥΜΠΕΘΕΡΑ

Τραγούδι με δίστιχα στον σκοπό της "Συμπεθέρες" με προέλευση από την Ικαρία.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4 και χορεύεται ως «ΑΡΓΟΣ ΙΚΑΡΙΩΤΙΚΟΣ».

 

Δώσ’ του δώσ’ του δώσ’ του πέρα δώσ’ του φουστανιού αέρα,
δώστε του για να πρεπίσει κι ο χορός να νοστιμίσει.

------

Νάτος έρχεται από πέρα δώσ’ του φουστανιού σου αέρα,
δώσ’ του δώσ’ του και ας πάει τούτη η γης θα μας εφάει.

------

Τούτη η γης που την πατούμε ούλοι μέσα θε να μπούμε,
τούτη η γης με τα χορτάρια τρώει νιους και παλικάρια.

------

Που θα πάμε συμπεθέρα στον γιαλό για στον αθέρα,
στο γιαλό θε να βραχούμε στο βουνό θε να χαθούμε.

------

Πέρα στον πλατύ αθέρα έχασα μια μπουζουνιέρα,
φύσ’ αγέρα φύσ’ αγέρα για να βρω τη μπουζουνιέρα.

------

Πέρα στου χωριού τη βρύση τον Καριώτικο έχω στήσει,
και χορεύουν κοπελούδια σαν τα δροσερά λουλούδια.

------

Τον Καριώτικο χορό πως τον αγαπώ εγώ,
τον Καριώτικο χορεύω κι όσο (νι)μπορώ σαρτεύω.

------

Χόρευ(γ)ε καημένη γραι' στων παιδιών μας τις χαρές,
δες και με καημένε γέρο πως πηδώ και πως σαρτεύω.