ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΕΡΑ ΜΕΡΩΣΕ

Τραγούδι καθιστικό το οποίο τραγουδιέται το χάραμα όταν οι γυναίκες φτιάχνουν τα προζύμια για τον γάμο με προέλευση από την Κάλυμνο Δωδεκανήσων.

 

Μέρα μέ… μέρα μέρωσε,
μέρα μέρωσε τώρα η αυγή χαράζει,
τώρα τα τώρα τα αχ τώρα τα πουλιά.

------

Τώρα τα τώρα τα πουλιά,
τώρα τα πουλιά τώρα τα χελιδόνια,
τώρα οι πέ… τώρα οι πέ… αχ τώρα οι πέρδικες.

------

Τώρα οι πέ… τώρα οι πέρδικες,
τώρα οι πέρδικες τώρα οι περδικοπούλες,
τώρα κε… τώρα κε… αχ τώρα κελαηδούν.

------

Τώρα κε… τώρα κελαηδούν,
τώρα κελαηδούν τώρα λαλούν και λένε,
ξύπνα αφέ… ξύπνα αφέ… αχ ξύπνα αφέντη μου.

------

Ξύπνα αφέ… ξύπνα αφέντη μου,
ξύπνα αφέντη μου ξύπνα καλέ μου αφέντη,
ξύπνα αγκά… ξύπνα αγκά… ξύπνα αγκάλιασε.

------

Ξύπνα αγκά… ξύπνα αγκάλιασε,
ξύπνα αγκάλιασε κορμί κυπαρισσένιο
κι άσπρο(νε) κι άσπρο(νε) κι άσπρο(νε) λαιμό.