ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΤΟ ΡΕΣΙΝ

Τραγούδι γάμου με προέλευση από την Κύπρο.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2).


Ω! Παναγία της Κορφής με το θρονίν στην μέσην,
έλα τσαι εσού βοήθα μας ν’ αλέσουμεν το ρέσιν.

------

Τεσσαρακάντουνον σταυρόν τσιαι ο Χριστός στην μέσην,
ελάτε ξένοι και δικοί τσιαι δικοί ν’ αλέσουμεν το  ρεσίν.

------

Τέσσερις βρύσες του χωρκού τσι η εκκλησιά στην μέσην,
ελάτε ούλ’ οι χωρκανοί να πλύνουμεν το ρέσιν.

------

Ελάτε ούλες του χωρκού στη βρύση για να πάμεν,
να πλύνουμεν το ρέσιν τους στον γάμον τους να φάμεν.

------

Σαράνταπέντε λεμονιές τσιαι ούλες αθθισμένες,
αλέθουσιν το ρέσιν τους κοπέλες στολισμένες.

------

Ελάτε κοπελούες μου να ψήσουμεν το ρέσιν,
να φάει τσιαι ο νιόγαμπρος να δούμεν αν τ’ αρέσει.