ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΜΕΙ ΞΑΣΤΕΡΙΑ

Τραγούδι «ΛΕΥΚΟΡΕΙΤΙΚΟ» (ριζίτικο)με προέλευση από τα ορεινά του Νομού Χανίων Κρήτης.
Η θεματική του κομματιού σχετίζεται με την εθιμοτυπία της βεντέτας στην περιοχή της Κρήτης.


Πότε θα κά... πότε θα κάμει ξαστεριά,
εε… πότε θα φλε… …εβαρίσει πότε θα φλεβαρίσει
να πάρω το να πάρω το ντουφέκι μου.

------

Να πάρω το να πάρω το ντουφέκι μου,
εε… την όμορφη …η πατρώνα την όμορφη πατρώνα
να κατεβώ να κατεβώ στον Ομαλό.

------

Να κατεβώ να κατεβώ στον Ομαλό,
εε… στην στράτα των ...ων Μουσούρων στην στράτα των Μουσούρων
να κάμω μά… να κάμω μάνες δίχως γιους.

------

Να κάμω μά… να κάμω μάνες δίχως γιους,
εε… γυναίκες δί… …ίχως άντρες γυναίκες δίχως άντρες
να κάμω και να κάμω και μωρά παιδιά.

------

Να κάμω και να κάμω και μωρά παιδιά,
εε… να κλαίν’ δίχως …ως μανάδες να κλαίν’ δίχως μανάδες
πότε θα κά… πότε θα κάμει ξαστεριά.
<div style="text-align: center;"></div>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Ο&nbsp; ΔΙΓΕΝΗΣ</strong></span></p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p style="text-align: center;"><em><span style="color: #888888;">Τραγούδι «ΛΕΥΚΟΡΙΤΙΚΟ» (ριζίτικο)με προέλευση από τα ορεινά του Νομού Χανίων Κρήτης.</span></em></p>
<p style="text-align: center;"><em><span style="color: #888888;"><br /></span></em></p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p style="text-align: center;">Ε..!&nbsp; ο&nbsp; Διγενής&nbsp; ο&nbsp; Διγενής&nbsp; ψυχομαχεί,<br />κι&nbsp; η&nbsp; γης&nbsp; ε..!&nbsp; κι&nbsp; η&nbsp; γης&nbsp; τον&nbsp; ετρομάσσει&nbsp;&nbsp; κι&nbsp; η&nbsp; γης&nbsp; ε..!&nbsp; κι&nbsp; η&nbsp; γης&nbsp; τον&nbsp; ετρομάσσει.</p>
<p style="text-align: center;">------</p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p style="text-align: center;">Ε..!&nbsp; βροντά&nbsp; κι&nbsp; αστρά…&nbsp; βροντά&nbsp; κι&nbsp; αστράφτει&nbsp; ο&nbsp; ουρανός,<br /> και&nbsp; σειέ…&nbsp; ε..!&nbsp; και&nbsp; σειέτ’&nbsp; ο&nbsp; απάνω&nbsp; κόσμος&nbsp; και&nbsp; σειέ…&nbsp; ε..!&nbsp; και&nbsp; σειέτ’&nbsp; ο&nbsp; απάνω&nbsp; κόσμος.</p>
<p style="text-align: center;">------</p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p style="text-align: center;">Ε..! κι&nbsp; ο&nbsp; κάτω&nbsp; κό…&nbsp; κι&nbsp; ο&nbsp; κάτω&nbsp; κόσμος&nbsp; άνοιξε,<br /> και&nbsp; τρί…&nbsp; ε..!&nbsp; και&nbsp; τρίζουν&nbsp; τα θεμέλια&nbsp; και&nbsp; τρί… ε..!&nbsp; και&nbsp; τρίζουν&nbsp; τα&nbsp; θεμέλια.</p>
<p style="text-align: center;">------</p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p style="text-align: center;">Ε..!&nbsp; κι&nbsp; η&nbsp; πλάκα&nbsp; τον&nbsp; κι&nbsp; πλάκα&nbsp; τον&nbsp; ανατριχιά,<br /> πως&nbsp; θα&nbsp; ε..!&nbsp; πώς&nbsp; θα&nbsp; τον&nbsp; εσκεπάσει&nbsp; πώς&nbsp; θα &nbsp;ε..!&nbsp; πως&nbsp; θα&nbsp; τον&nbsp; εσκεπάσει.</p>
<p style="text-align: center;">------</p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p style="text-align: center;">Ε...!&nbsp; πώς&nbsp; θα&nbsp; σκεπά…&nbsp; πως&nbsp; θα&nbsp; σκεπάσει&nbsp; τον&nbsp; αϊτό,<br /> τση&nbsp; γης&nbsp; ε..!&nbsp; τση&nbsp; γης&nbsp; τον&nbsp; αντρειωμένο&nbsp; τση&nbsp; γης&nbsp; ε..!&nbsp; τση&nbsp; γης&nbsp; τον&nbsp; αντρειωμένο.</p>
<p style="text-align: center;">------</p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p style="text-align: center;">Ε...! σπίτι&nbsp; δεν&nbsp; τον&nbsp; ε...&nbsp; σπίτι&nbsp; δεν&nbsp; τον&nbsp; εσκέπαζε,<br />σπήλιο&nbsp; ε...!&nbsp; σπηλιό&nbsp; δεν&nbsp; τον&nbsp; εχώρει, σπήλιο&nbsp; ε...!&nbsp; σπηλιό&nbsp; δεν&nbsp; τον&nbsp; εχώρει.</p>
<p style="text-align: center;">------</p>
<p style="text-align: center;">Ε...!&nbsp; τα&nbsp; όρη&nbsp; εδια...&nbsp; τα&nbsp; όρη&nbsp; εδιασκέλιζε,<br />βουνού&nbsp; ε...!&nbsp; βουνού&nbsp; κορφές&nbsp; επήδα,&nbsp; βούνου&nbsp; ε...!&nbsp; βουνού&nbsp; κορφές&nbsp; επήδα.</p>
<p style="text-align: center;">------</p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p style="text-align: center;">Ε...!&nbsp; χαράκι’&nbsp; αμι...&nbsp; χαράκι'&nbsp; αμιδολάγανε,<br />και&nbsp; ριζι&nbsp; ε...!&nbsp; και&nbsp; ριζιμιά&nbsp; ξεκούνειε,&nbsp; και&nbsp; ριζι... ε...!&nbsp; και&nbsp; ριζιμιά&nbsp; ξεκούνειε.</p>
<p style="text-align: center;">------</p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p style="text-align: center;">Ε...!&nbsp; στα&nbsp; βιτσιμιά&nbsp; στα&nbsp; βιτσιμιά&nbsp; πιάνε’&nbsp; πουλιά,<br />στο&nbsp; πέ...&nbsp; ε...!&nbsp; στο&nbsp; πέταγμα&nbsp; γεράκια,&nbsp; στο&nbsp; πέ...&nbsp; ε...!&nbsp; στο&nbsp; πέταγμα&nbsp; γεράκια.</p>
<p style="text-align: center;">------</p>
<p style="text-align: center;">Ε...!&nbsp; στο&nbsp; γλάκιο&nbsp; κι&nbsp; εις&nbsp; στο&nbsp; γλάκιο&nbsp; κι&nbsp; εις&nbsp; το&nbsp; πήδημα<br />τα&nbsp; ‘λά...&nbsp; ε...!&nbsp; τα&nbsp; 'λάφια&nbsp; και&nbsp; τ’&nbsp; αγρίμια,&nbsp; τα&nbsp; 'λά...&nbsp; ε...!&nbsp; τα&nbsp; λάφια&nbsp; και&nbsp; τ'&nbsp; αγρίμια.</p>
<p style="text-align: center;">------</p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p style="text-align: center;">Ε...!&nbsp; ζηλεύγει&nbsp; ο&nbsp; Χά...&nbsp; ζηλεύγει&nbsp; ο&nbsp; Χάρος&nbsp; με&nbsp; χωσιά<br />μακρά&nbsp; ε...!&nbsp; μακρά&nbsp; τον&nbsp; εβιγλίζει, μακρά&nbsp; ε...!&nbsp; μακρά&nbsp; τον&nbsp; εβιγλίζει.</p>
<p style="text-align: center;">------</p>
<p style="text-align: center;">Ε...! κι&nbsp; ελάβωσέ&nbsp; κι&nbsp; ελάβωσέ&nbsp; του&nbsp; την&nbsp; καρδιά<br />και&nbsp; την&nbsp; ε...!&nbsp; και&nbsp; την&nbsp; ψυχή&nbsp; του&nbsp; πήρε,&nbsp; και&nbsp; την&nbsp; ε...!&nbsp; και&nbsp; την&nbsp; ψυχή&nbsp; του&nbsp; πήρε.</p>
<p style="text-align: center;">------</p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p style="text-align: center;">Ε..!&nbsp; γιατί&nbsp; κι&nbsp; όντε&nbsp; γιατί&nbsp; κι&nbsp; όντε&nbsp; πο(υ)&nbsp; κείτεται,<br /> λόγια&nbsp; ε..!&nbsp; λόγια&nbsp; αντρειωμένου&nbsp; λέει&nbsp; λόγια&nbsp; ε..!&nbsp; λόγια&nbsp; αντρειωμένου&nbsp; λέει.</p>
<p style="text-align: center;">------</p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p style="text-align: center;">Ε..!&nbsp; να&nbsp; ‘χε&nbsp; (ν)η&nbsp; γης&nbsp; να&nbsp; ‘χε&nbsp; (ν)η&nbsp; γης&nbsp; πατήματα,<br /> κι&nbsp; ο&nbsp; ου...&nbsp; ε..!&nbsp; κι&nbsp; ο&nbsp; ουρανός&nbsp; κερκέλια&nbsp; κι&nbsp; ο&nbsp; ου...&nbsp; ε..!&nbsp; κι&nbsp; ο&nbsp; ουρανός&nbsp; κερκέλια.</p>
<p style="text-align: center;">------</p>
<div style="text-align: center;"></div>
<p style="text-align: center;">Ε..!&nbsp; να&nbsp; πάτιου…&nbsp; τα&nbsp; να&nbsp; πάτιουν’&nbsp; τα&nbsp; πατήματα,<br /> να&nbsp; ‘πιά…&nbsp; ε..!&nbsp; να&nbsp; ‘πιάναν&nbsp; τα&nbsp; κερκέλια&nbsp; να&nbsp; ‘πιά…&nbsp; ε..!&nbsp; να&nbsp; ‘πιάναν&nbsp; τα&nbsp; κερκέλια.</p>
<p style="text-align: center;">------</p>
<div style="text-align: center;">Ε..!&nbsp; να&nbsp; δώσω&nbsp; σεί…&nbsp; να&nbsp; δώσω&nbsp; σείσμα&nbsp; τ’&nbsp; ουρανού.</div>
<div style="text-align: center;"></div>