ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΔΕΣ ΠΕΡΒΟΛΙΝ ΟΜΟΡΦΟ

Τραγούδι λευκορείτικο (ριζίτικο) από τα Χανιά Κρήτης.

 

Για δες περβό... για δες περβόλιν όμορφο,
για δες κατάκρυα βρύση το περιβόλι μας
για δες κατάκρυα βρύση το περβό... τ' όριο περβόλι μας τ' όμορφο.

------

Κι όσα δέντρα κι όσα δέντρα 'πεμψεν ο Θιος,
μέσα είναι φυτεμένα το περιβόλι μας
μέσα είναι φυτεμένα το περβό... τ' όριο περβόλι μας τ' όμορφο.

------

Κι όσα πουλιά κι όσα πουλιά πετούμενα,
μέσα είναι φωλεμένά το περιβόλι μας
μέσα είναι φωλεμένα το περβό... τ' όριο περβόλι μας τ' όμορφο.

------

Μέσα σε 'κεί... μέσα σε 'κείνα (ν)τα πουλιά,
εβρέθη ένα παγώνι το παγωνάκι μας
εβρέθη ένα παγώνι το παγώ... τ' όριο παγώνι μας τ' όμορφο.

------

Και χτίζει τη και χτίζει τη φωλίτσα του,
σε μιας μηλιάς κλωνάρί το παγωνάκι μας
σε μιας μηλιάς κλωνάρι το παγώ... τ' όριο παγώνι μας τ' όμορφο.