ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΤΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΠΗΓΑΔΙ

Τραγούδι με προέλευση από την Ύδρα.

Άντες κι αμάν αμάν το μάθατε τι έγινε,
το μάθατε τι έγινε στο γυάλινο πηγάδι.

------

Άντες κι αμάν αμάν θεργιό εφανερώθηκε,
θεριό εφανερώθηκε τον κόσμο για να φάει.

------

Άντες κι αμάν αμάν γυναίκα πάει κι έρχεται,
γυναίκα πάει κι έρχεται στο γυάλινο πηγάδι.

------

Άντες κι αμάν αμάν ξεμπλέκει τα σγουρά μαλλιά,
ξεμπλέκει τα σγουρά μαλλιά και κάθεται και κλαίει.

------

Άντες κι αμάν αμάν κι ο γιος του ρήγα επέρασε,
κι ο γιος του ρήγα επέρασε και την εχαιρετάει.

------

Άντες κι αμάν αμάν τι έχεις κόρη μου και κλαις,
τι έχεις κόρη μου και κλαις και βαριαναστενάζεις.

------

Άντες κι αμάν αμάν η αρρεβώνα μου ‘πεσε,
η αρρεβώνα μου ‘πεσε στο γυάλινο πηγάδι.

------

Άντες κι αμάν αμάν κι όποιος θα πέσει να τη βρει,
κι όποιος θα πέσει να τη βρει γυναίκα θα με πάρει.