ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΚΩ ΒΡΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ

Τραγούδι σατυρικού περιεχομένου με προέλευση από την Αχαΐα Πελοποννήσου.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 7/8 (3-2-2) και χορεύεται ως «ΣΥΡΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ».


Σήκω βρε Χαραλάμπη να σε παντρέψουμε,
να φάμε και να πιούμε και να χορέψουμε
να φάμε και να πιούμε και να χορέψουμε.

Δεν τη θέλω θα την πάρεις άλλα λόγια βρε παιδιά,
τι καμώματα είναι τούτα με το ζόρι παντρειά
τι καμώματα είναι τούτα με το ζόρι παντρειά.

------

Αφήσετε τα λόγια και την κληρονομιά,
κι ο γέρο-Χαραλάμπης δε θέλει παντρειά
κι ο γέρο-Χαραλάμπης δε θέλει παντρειά.

Δεν τη θέλω θα την πάρεις άλλα λόγια βρε παιδιά,
τι καμώματα είναι τούτα με το ζόρι παντρειά
τι καμώματα είναι τούτα με το ζόρι παντρειά.

------

Σου δίνουμε μια νύφη εξήντα δυο χρονώ’,
που έχει πέντε δόντια για προίκα ένα γκιογκιό
που έχει πέντε δόντια για προίκα ένα γκιογκιό.

Δεν τη θέλω θα την πάρεις άλλα λόγια βρε παιδιά,
τι καμώματα είναι τούτα με το ζόρι παντρειά
τι καμώματα είναι τούτα με το ζόρι παντρειά.