ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΞΥΠΝΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΟΥΣΑ ΜΟΥ

Τραγούδι καθιστικό «ΠΑΤΙΝΑΔΑ» το οποίο τραγουδιέται σε αρραβώνες γάμους και γλέντια με προέλευση από τη Μάκρη και το Λιβίσι Μικρά Ασίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2).


Ξύπνα μαυροματούσα μου κι ήρτα στη γειτονιά σου,
χρυσά μπλεξούδια σ’ έφερα να μπλέξεις στα μαλλιά σου.

Τα μάτια σου τα μαύρα κι ο άσπρος σου λαιμός
αυτά ‘νι που μι κάμουν κι γένουμου λουλός.

------

Μαυροματού της γειτονιάς βάλτου καλά στο νου σου,
ιβώ για ‘σένα έρχομου όχι για τους γοννιούς σου.

Της γης τα χορταράκια κι τα ραδίκια της
να τα φιλήσου θέλου τα μαύρα φρύδια της.

------

Πίρνου κι (δ)ε σι χαιριτού τα μάτια χαμηλώνου,
του κάμου για τη γειτουνιά μα ‘γώ σι καμαρώνου.

Μαχαιρουμένου μ’ έχεις πλη(γ)ή (δ)ε φαίνιτι
κι άλλους απού ‘σένα γιατρός (δ)ε γένιτι.

------

Καλησπερίζου μια ψυχή κι τ’ όνομα (δ)ε λέου,
γιατί αν πω του όνομα θα κάθουμου να κλαίου.

Ισύ μι βασανίνεις μα τι μπουρού να που,
ούλα τα υποφέρνου γιατί σι αγαπού.